Sänknings reaktion (SR)

nov 9th, 2009 | Filed under Diagnostik, Kemlab, Proteinmiljö

Sedimentationshastigheten beror på densitetsskillnaden mellan de röda blodkropparna och plasman, blodkropparnas radie och plasmans viskositet. I praktiken spelar myntrullebildning störst roll (ger större ”partiklar”), vilket i sin tur beror på nivå av akutfasproteiner i plasma. Ca 5-10 % av den friska befolkningen har hög sänka.

 

Referensvärde

 

 

<50 år

<70 år

Män

<13mm/h

<20 mm/h

Kvinnor

<21 mm/h

<30 mm/h

 

Värden mellan 30 – 70 mm/h bör kompletteras med plasmaproteinanalys

Värden >70 mm/h indikerar malignitet el kollagenos ssk vid afebrilitet och infektion vid samtidig feber

Värden >100 mm/h kan ses vid kroniska infektioner (Tb, endokardit, osteomyelit), rejäla akuta infektioner, myelom, makroglobulinemi, kollagenoser (ssk PMR), tumörer (ssk njurcancer), subakut tyreodit.

 

Utredning

 

Anamnes           

Förkylning, feber?

Miktion, avföring? Viktnedgång?

Sömn?

 

Status                 

AT

Cor, Pulm

Buk inkl PR

Gyn

 

Kemlab             

Hb, V, Trc. El-status inkl krea.

Ferritin

TSH, fritt T4

El-fores

Leverstatus

U-sticka, F-Hb x 3

 

Handläggning

 

Vid normala prover och us ovan tas SR + blodbild igen om några veckor

 

Vid fortsatta normala värden görs ytterligare en kontroll, sedan årliga kontroller

Vid stigande SR  görs blodutstryk, reuma-prover, PPD, EKG, CT-buk

Vid fokala symptom görs målinriktad utredning.

 

Prognos            

 

Beror på diagnos.

Sänka mellan 30-60 mm/h, utan symptom med utredning ua har inte ökad morbiditet i framtiden.