Hypermagnesemi

ICD 10               

 

Rubbningar i magnesiumomsättningen E83.4

 

Etiologi

 

 1. Överdrivet intag
  • Parenteral magnesiumadministration.
  • Cathartics.
  • Interstinal obstruktion / perforation efter magnesiumintag.
  • Magnesiumberikade urologiska irrigants.
 2. Endogen frisättning (tramua, brännskador, shock, sepsis, post hjärtstillestånd).
 3. Försämrad excretion
  • Njursvikt.
  • Ramiljär hypokaciurisk hyperkalcemi.
 4. Andra orsaker
  • Binjurebarksvikt.
  • Hypothyroidism.
  • Hypothermi.

 

Symptom     

 

Vasodilatation (hypotension) och neuromuskulär blockad inträffar vid serumkoncentrationer > 2,0 mmol/L.

 

Behandling 

 

Hydrering vid behov. Dialys vid njursvikt.

Intravenöst kalcium (100-200 mg under 1-2 tim) kan ge temporär förbättring vid kraftiga symptom.