Kronisk intestinal ischemi (abdominell angina)

Symptom


Smärta efter intag av mat. Typiskt 15-30 min postprandiellt. Allmänt kärlsjuk patient. Avmagring.


Utredning


Blåsljud kan höras vid bukauskultation.

Angiografi ger vanligen diagnos.


Diagnos


Angio


Behandling


Operation, öppet eller endovaskulärt.

T Trombyl 75 mg, 1 x 1 är indicerat livslångt.

Comments are closed.