Klimakteriella besvär

nov 21st, 2009 | Filed under Gynekologi, Kirurgi

Menopausen (MP), dvs den sista menstruationen: Median 50-51 år (40-55). Retrospektiv diagnos, ställs efter ett års Amenorré. Successivt minskar nästan all östrogensekretion från ovariets follikelceller och progesteroninsöndringen från corpus luteum upphör. Klimakteriet (MP 2,5 år) är en fysiologisk händelse hos alla kvinnor, men kan leda till symtom där behandling är indicerad.

Symptom:

Olaga blödningar

Vegetativa besvär

Ospecifika symtom

Urogenitalt åldrande (UGA)

Premenstruella blödningar

Menometrorrhagi

Amenorré

Blodvallningar

Hjärtklappning

Svettning

Huvudvärk

Yrsel

Sömnsvårigheter

Nedstämdhet

Oro, ångest, irritabilitet.

Koncentrationssvårigheter

Trötthet

Sänkt libido

Senil kolpit

UVI

Prolaps

Urininkontinens

Uretrit

Uretrakarunkel

Utredning:

Gyn us

Blodtryck

Bröstpalpation + Mammografi vartannat år

Vid oregelbundna blödningar:

Ultraljud

Endometriebiopsi

Abrasio

Behandling:

Klimakteriebehandlingen är individuell. Återbesök inom det första året rekommenderas

Oregelbundna blödningar, Premenopausal period: (vanligtvis i form av kortare menstruationscykel)

Enbart gestagentillägg från cykeldag 16 – 25 kan provas.

  • Medroxiprogesteron acetat 10 mg (Gestapuran®, Provera®)

  • Noretisteronacetat 5 mg (Orgametril®, Primolut Nor®)

Vegetativa besvär, Perimenopausal period: (före och 1-2 år efter MP)

Östrogen ges kontinuerligt och gestagen sekventiellt (ger bortfallsblödning)

Finns flera olika typer och administrationsmetoder

Vegetativa besvär, Postmenopausalt:

Östrogen och gestagen ges kontinuerligt.

Finns flera olika typer och administrationsmetoder

Vegetativa besvär, Hysterektomerad:

Kontinuerlig behandling med enbart östrogen

Alternativ behandling:

  • Gestagen, MPA 10 mg, NETA 5mg

  • Alfa-stimulerare, clonidin 75g x 2

  • Beta-blockerare, propranolol

  • Akupunktur

Kontraindikationer till östrogen behandling: Bröstcancer, Endometriecancer, Tromboembolisk sjukdom

Sjukdom

Kombinerad behandling

Endast östrogen

Kranskärls sjukdom

(↑)

Bröstcancer

(↑)

-(↓?)

Tromboemboli

(↑)

Stroke

(↑)

(↑)

Fraktur (osteoporos)

Demens

Coloncancer

(↓)

↑: Ökad risk ↓: Sänkt risk -: ingen skillnad ( ): Ej statistiskt signifikant