Opioid-intoxikation

sep 27th, 2009 | Filed under Anestesi, Beroende, Medicin, Psykiatri

Symtom

Måttlig

 • Intensiv eufori
 • Analgesi
 • Motorisk förlångsamning
 • Sedering
 • Mios (små pupiller)
 • Blek
 • Kräkningar
 • Klåda

Kraftig

 • Andningsdepression
 • Cirkulationskollaps
 • Medvetslöshet

Kanyler, stickmärken

Behandling

 1. ABC (fri luftväg (intubering?), ventilering, hjärtmassage)
 2. Inj Narcanti® 0,2 mg iv, med 2-3 minuters intervall
  1. 1,2 mg = 0 effekt, omvärdera diagnos
   1. Benzodiazepin? (ge Lanexat®)
   2. GHB? (Övervakning, stödjande behandling)
   3. Skallskada? (CT-skalle)
  1. CAVE: Kan orsaka lungödem – CPAP
 3. Venflon – 1 liter RingerAcetat®
 4. Ett ds övervakning
 5. Ställningstagande till vård enligt LVM, LVU eller LPT

Patienter med opiatöverdos bör alltid övertalas till sjukhusinläggning (svårt)