Popliteaaneurysm

Symptom


Pulserande resistens i knävecket.


Utredning


Klinisk undersökning.

Preoperativ utredning görs med angiografi.


Behandling


Vid storlek > 2 cm eller symptom görs operation (femoropoliteal by-pass)

Alla patienter bör dessutom utredas för ev bukaortaaneurysm då tillstånden samexisterar.

Comments are closed.