Eksem, dermatit

Definition          Svårt att definiera

1)       Epitelengagemang – epidermit

2)       Läker utan defekt

3)       Exogent eller endogent utlöst

4)       Eksemdisposition ses ofta

5)       Ofta kroniskt förlopp

Comments are closed.