Allmänt om rytmrubbningar

sep 5th, 2009 | Filed under Arytmier, Medicin

Symptom

 

Palpitationer, hjärtrusning, hjärtklappning. Ångest.

Yrsel. Syncope.

Bröstsmärtor. Trötthet. Dyspné.

 

Utredning

 

Status

AT. Cor. Pulm. Buk. Thyr. BT.

 

Kemlab

Blodstatus; Elstatus; Tyroideastatus;

 

Fyslab

 • EKG
 • Holter-EKG alternativt självaktiverat EKG (event-recording).
 • Arbetsprov och UKG (vid SVES och VES på bandspelar EKG, Ansträngingsutlöst arytmi).
 • Esofagus-EKG (under pågående arrytmi).
 • Icke-invasiv elektrofysiologisk undersökning (supraventrikulära arytmier). Se PSVT nedan.
 • Invasiv elektrofysiologisk undersökning (om indikation för kateterablation kan föreligga).

 

Radiologi

Coronarangiografi övervägs vid ischemi-utlösta arrytmier.

 

Behandling 

 

Icke-farmakologisk behandling

Rökning. Snus. Alkohol. Kaffe. Te.

Sömnbrist. Stress.

Läkemedel. Tyreotoxicos. Elrubbning. Anemi. Blödning. Feber. Infektion.

 

Interventionell behandling

Transvenös kateterablation

 1. AVNRT
 2. WPW-syndrom
 3. Ektopisk förmakstakykardi
 4. Förmaksfladder
 5. VT från höger kammare hos i övrigt friska patienter

Transvenös His-ablation

 1. Förmaksfladder med oacceptabelt hög kammarfrekvens trots farmakologisk behandling
 2. Kräver efterföljande pacemaker.

Kirurgi

 1. Om indikation för annan hjärtkirurgi finns.

Pacemaker (t.ex AV-block II-III, Vänstergrenblock).

ICD

 1. Överlevt hjärtstopp
 2. VT med hemodynamisk påverkan
 3. VT med nedsatt vänsterkammarfunktion
 4. Icke-ihållande VT hos patient med nedsatt vänsterkammarfunktion.

Elkonvertering

 1. Förmaksflimmer
 2. Förmaksfladder
 3. Supraventrikulära och ventrikulära takykardier

 

Farmakologisk behandling

Arytmi

Akut behandling

Recidivprofylax

  Konverterar till sinus Frekvensmoderering Farmakologisk Icke-farmaka

SVES

    Ev BetablockadEv Sviktbehandling  
Förmaksflimmer / Förmaksfladder ElkonverteringIbutilid BetablockadVerapamil

Digitalis (vid svikt)

Diltiazem

(Amiodaron)

Sotalol (1)Disopyramid (1) +    betablockad

 

Flekainid + betablockad

Propafenon

(Amiodaron)

FladderablationHis-ablation + pacemaker

Mazeoperation

AVNRT Adenosin (1)Verapamil

Elkonvertering

  Betablockad (1)Verapamil (1)

Diltiazem (1)

Sotalol m.fl

Ablation
WPW-syndrom        
Dolt Adenosin (1)Verapamil

Elkonvertering

 

  Betablockad (1)Sotalol

Verapamil

Diltiazem

Ablation 
Overt   SotalolDisopyramid + Betablockad

Flekainid

Propafenon

(Amiodaron)

Antedrom TK Sotalol (HD-stabil)Elkonvertering

 

 
Ektopisk förmaks-TK (Elkonvertering)Sotalol VerapamilDiltiazem

Betablockad

Jfr förmaksflimmer -fladder Ablation
VES Nästan aldrig beh   Ev BetablockadEv Cordarone  
VT        
Akut h-infarkt LidokainElkonvertering

 

  LidokainAmiodaron

Betablockad

Pacemaker (temp)Revaskularisering
Efter h-infarkt   Amiodaron RevaskulariseringICD

Aneurysmektomi

Övrig VT Elkonvertering   Se text!
AV-block II        
Mobitz typ 1 atropin i.v. 0,2mg i upprepade doser (max 2mg)     Ev pacemaker
Mobitz typ 2 Vb undersöd medAtropin     Temporär transvenös pacemaker
Asystoli HLRAdrenalin 1mg/3min

Atropin 3mg *1

Isoprenalindropp