Akut försämring av kronisk hjärtsvikt

Akut debuterad hjärtsvikt eller försämring av befintlig hjärtsvikt.

 

Orsaker till försämring

 

 1. Ej färdigbehandlad vid utskrivning
 2. Nytillkommen arrytmi.
 3. Anemi, ämnesomsättningsrubbningar, diabetes, infektioner, lungemboli.
 4. NSAID, antiarrytmika, betablockad, kalciumantagnositer.
 5. Överdriven preloadreduktion (överkonsumtion av diuretika).
 6. Dålig complience/söker för sent.

 

Utredning

 

Anamnes           

Symptomatologi enligt kronisk hjärtsvikt. Bröstsmärta? Dyspné? Viktuppgång? Normalvikt?

 

Status                 

AT (Cyanos. Halsvenstas. Perifera ödem. Fuktig, kall hud).

Cor (Takykardi. Galopprytm. Tredjeton, hög specificitet. Blåsljud, mitralisinsuff).

Pulm (Takypné. Rassel).

Buk (Stasad ömmande lever).

 

Kemlab             

Blodstatus. CRP. Elstatus inkl Krea. Hjärtenzymer. Leverstatus. Thyrstatus. Blodgas. BNP.

U-sticka.

 

Fyslab               

EKG (normalt gör diagnos osannolik). Leta efter taky-arytmier samt tecken till kronisk och akut ischemi. 

 

Handläggning

 

Uteslut först arytmi, anemi, infektion, tyroidearubbning och vitie som bakomliggande genes.

 

På akuten

Lägg in patienten om inte diskret svikt.

 1. Ordinera vikt. Saturationskontroller. Enzymserie och telemetri om ischemi inte kan uteslutas.
 2. Ordinera Furix 10 mg/ml iv, exempelvis 4 ml + 4 ml + 0 + 0. KAD vid behov. 
 3. Ordinera Syrgas.
 4. Om mer uttalade symptom se rubriken ”Akut lungödem” nedan.
 5. Skriv remiss för röntgen pulm och UKG om detta säkert skall göras.

 

På avdelning

 1. Följ vikt, saturation och kliniskt status.
 2. Trappa ner syrgasen när vätskan försvinner.
 3. Värdera huruvida UKG skall göras. Ett alternativ är BNP.
 4. När svikten är stabil smyg in kausal behandling i form av Betablockad och ACE-hämmare. Se behandling av kronisk hjärtsvikt enligt ovan.
 5. Följ elektrolyter, blodtryck, HF och vikt.

 

Vid hemgång

 1. Information enl kronisk hjärtsvikt.
 2. Ordna uppföljning av elektrolyter, blodtryck och i övrigt.

Comments are closed.