Högersvikt

Om inte samtidig vänstersvikt beror högersvikten oftast på kronisk lungsjukdom (cor pulmonale). Lungsjukdomen ger ökad påfrestning på hjärtat, cor pulmonale. Om samtidig resp insuff ger hypoxin sekundär vätskeretention varför syrgas är en viktig komponent i behandlingen. En alternativ genes till högersvikt är primär pulmonell hypertension. 

 

Behandling av isolerad högersvikt pga lungsjukdom

 

  1. Inj Furosemid 10 mg/ml, 2-4 ml iv vb ordineras i akutläget.
  2. Syrgas 0,5-2 l på grimma. Kontrollera med upprepade blodgaser. Viktig behandling om resp insuff.
  3. Digitalis finns det belägg för.
  4. Spironolakton (eftersom dålig leverfunktion ger sekundär hyperaldosteronism)
  5. Det finns inga hållpunkter för att ACE-hämmare av bra utan samtidig vänstersvikt.

Comments are closed.