Pacemaker

sep 7th, 2009 | Filed under Kardiologi, Medicin, Pacemake och ICD

Indikationer    

 

Sjuk sinusknuta. AV-block II-III. Bifascikulärt block med synkope. Vissa fall av neurogen synkope med uttalad kardioinhibitorisk komponent. 

 

Nomenklatur

 

Moderna pacemakers klassificeras numera enligt bokstavskod med tre positioner enligt följande:

  1. Position 1 anger var stimulering sker. V= kammare, A = förmak, D = både förmak och kammare.
  2. Position 2 anger var avkänning av spontan aktivitet sker, enligt samma system som ovan.
  3. Position 3 anger vilken typ av stimulering som används. I = inhiberad T= triggad.
  4. I en fjärde tilläggsposition anges om pacemakern har förmåga till hjärtfrekvensstegring via artificiell sensor (R = frekvensreglering).

 

System

 

Tre system vanligast. AAI, VVI, DDD.

AAI (R)              

Stimulering och avkänning i förmaket med möjlighet till frekvensreglering. Kan inte användas i närvaro av AV-block eller skänkelblock.

Indikation: Isolerad sjuk sinusknuta.

 

VVI (R)              

Stimulering och avkänning i kammaren med möjlighet tillfrekvensreglering. Ingen möjlighet till synkronisering mellan förmak och kammare eller normal aktivering av kamrarna.

Indikation: Kroniskt förmaksflimmer.

 

DDD (R)            

Stimulering och avkänning i såväl kammare som förmak med möjlighet till frekvensreglering. Synkronisering av förmaks- och kammaraktivitet men med abnorm aktivering av kammaren.

Indikation: AV-block med bibehållen sinusrytm.

 

Allmänt

 

Wenchebache (WB)-punkten beräknas för att undersöka AV-nodens kapacitet. Förmaken pacas i ökande frekvens tills AV-noden ej längre överleder samtliga impulser. Brukar vara 200 – ålder.

Ischemitecken går ej att tolka vid ventrikulär pacing (gäller även 12 timmar efter senaste pacingen). Däremot kan man tolka ischemitecken till 100% vid förmakspacing (AAI).

Pacemakern håller c:a 6-10 år. Pacemakerkontroll årligen. När batterikapaciteten sjunker bytes pacemakern som ett polikliniskt ingrepp.