Resistent hypertoni

sep 7th, 2009 | Filed under Angiologi, Hypertoni, Kardiologi, Medicin

Definition

 

Hypertension med blodtryck över vålvärde trots tre blodtryckssänkande läkemedel från olika grupper.

 

Etiologi

 

Pseudoresistent hypertoni

 1. Dålig complience
 2. Alkohol, lakrits, salt, övervikt.
 3. White coat hypertension.

 

Läkemedel som kan höja blodtrycket

 1. NSAID. ASA?
 2. P-piller.
 3. Erytropoetin.
 4. Bantningspiller.

 

Sekundär hypertoni (nedan).

 

Utredning

 

 1. Gå igenom orsakerna till pseudoresistent hypertoni anamnestiskt.
 2. Gå igenom medicinlistan. Tar patienten receptfria läkemedel?
 3. Beställ 24-timmars blodtrycksmätning.
 4. Utred för sekundär hypertension (nedan).

 

Behandling

 

 1. Diuretika har oftast bäst resultat på förhöjda tryck. Titrera upp dosen ordentligt.
 2. Spironolakton (bäst tilläggseffekt jämfört med Bisoprolol och doxazocin i nyligen publicerad studie, 1) eller Amilorid har ofta klar effekt i tillägg till övriga läkemedel.
 3. Saltrestriktion har ibland påtaglig effekt.
 4. Testa någon av medicinerna till natten.

 

Referenser

 

 1. Williams B, et al. Lancet. Epub 21 sep 2015. doi: 10.1016/ S0140-6736(15)00257-3