Öronstatus

okt 24th, 2010 | Filed under Diagnostik, Status

Tänk på att lillfingret är örondoktorns viktigaste kroppsdel. Var alltid följsam och följ med patientens (barnets) huvudrörelser så du inte skadar trh.


Inspektion av ansikte + ytteröra.

  • Avvikelser?
  • Ömhet över proc mastoideus?


Otoskopi

Drag i örats riktning

Redan när du gör detta får du lite info. Om pat får ont vid drag tyder det på diagnosen erysipelas eller extern otit snarare än otitis media. Barn < 2 år har mjuk och kort hörselgång, dessa kan få ont i trumhinnan (otit) redan vid drag i örat.


Hörselgången

  • Extern otit?
  • Vaxpropp?
  • Främmande kropp?
  • Hörselgångsabnormaliteter (Exostos? Stenos? Atresi? Operationshåla?


Trumhinnan

  • Hammarskaft; Umbo; Proc brevis; Kvadranter; Ljusreflex; Pars flaccida; Atticus
  • Ställning?
  • Färg?
  • Transparens?
  • Tjocklek?
  • Perforation? (storlek, lokalisation, sekretion, polyper, granulationer)
  • Ärr?


Siegles tratt

Byt den lilla tratten du använder för att komma hela vägen in till trumhinnan med mot en större tratt. På det viset får du lufttätt. Det räcker nu att du ser en bit av trh.


Otomikroskopi (ev)


Yrseltester

1)       Dix-Hallpikes manöver

  1. Patienten sitter på britsen, vrider huvudet 45 grader åt ena hållet och 45 grader bakåt. Du kastar ner patienten på britsen. Först med vridning åt ena hållet och sedan åt andra.
  2. Titta hela tiden på patientens ögon.
  3. Testet är positivt och nystagmus utlöses och patienten får symptom. Det typiska för BPL är latens på 5-10 s efter nedslängande och att detta uttröttas vid upprepade försök.
  4. Yrsel från bakre skallgropen föreligger ej latens och inte heller uttröttning.


2)       Head Impulse test

  1. Pat fixerar punkt bakom doktor. Du vrider snabbt patientens huvud åt höger respektive vänster.
  2. Snabb vridning åt frisk sida ger framgångsrik fixering, så ej åt sjuk sida då vestibulo-okleära-reflexen (VOR) är utslagen där.


3)       Kalorisk spolning

  1. Lägg i isbitar i kranvatten i c:a 10 min. Vattnet får då c:a temp 4 grader (1).
  2. Kontroller att vaxpropp inte föreligger med otoskop.
  3. Spruta in 2 ml isvatten i hörselgången.

Vid perifer yrsel utlöser det kaloriska testet ingen nystagmus (eller påverkar spontannystagmus) när man sprutar i det skadade örat.        


Referenser


  1. Seemungal BM: Neuro-otological emergencies. Curr Opin Neurol 2007;20:32-39