FATE – Focused Assesed Transthoracic Echo

aug 5th, 2015 | Filed under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab

FATE är en standardiserad approach till ultraljudsundersökning av en svårt sjuk patient.

 

Mål med undersökningen

 

 1. Leta efter uppenbar patologi
  • Perikard/pleuravätska
  • Klaff-fel
  • Dissektion
  • Lungemboli etc
 2. Fastställ väggtjocklek och kammardimensioner
  • Hypertrofi
  • Dilatationer/kammarförstoring
  • Aneurysm
  • Relativ storlek av RV och LV
 3. Evaluera kontraktiliteten
  • Normal, hyperdynamisk, lätt, måttligt, uttalat nedsatt.
 4. Undersök pleura bilateralt.
 5. Relatera fynden till den kliniska situationen.

 

Gör så här

Subcostal vy

 • Värdera avseende perikardvätska, högerkammare, vänsterkammare
 • Mät V Cava inf.
  • Om < 2 cm och varierar > 50% med andning så är CVP 0-5 mmHg
  • Om > 2 cm och varierar > 50% med andning så är CVP 5-10 mmHg
  • Om > 2 cm och varierar < 50% med andning så är CVP 10-15 mmHg
  • Om > 2 cm och varierar minimalt med andning så är CVP 15-20 mmHg
  • Om > 2 cm med dilaterade levervener och utan variation så är CVP > 20 mmHg

Apikal vy

 • Värdera höger och vänster kammare samt förmak.
 • Vrid till 2-kammarvy för att se anterior och inferior vägg.

Parasternal vy

 • Värdera vänsterkammaren/VK-funktion.
 • Värdera aorta accentens och descendens
 • Leta perikardvätska/pleuravätska
 • Vrid till kortaxelvy. Värdera rörelse, värdera HK – skall ligga som en skära och inte förvandla VK till ett D, värdera volymstatus (kissing papillars).

Pleural vy

Undersök en lunga i taget. Leta efter vätska

 

Filmer

 

FATE – Focused Assesed Transthoracic Echo