Normalvärden UKG

okt 24th, 2010 | Filed under Diagnostik, Ekokardiografi (UKG), Fyslab

Dimensioner

Referensvärden för UKG-mätningar i parasternalt långaxelsnitt


Fas

Normalt

Lätt ökad

Måttligt ökad

Kraftigt ökad

Aorta


Annulus aorta

Systole

26 mm
Sinus valsalva

Diastole

35 mm
Sinotubulära junction

Diastole

34 mm
Aorta ascendens

Diastole

34 mm
Annulus mitralis


< 35 mm
Vänster förmak


Män, diameter


30 – 40

41 – 46

47 – 52

> 52

Kvinnor, diameter


27 – 38

39 – 42

43 – 46

> 46

Diam/BSA


15 – 23

24 – 26

27 – 29

> 29

Vänster kammare


Män, VK-diameter

Diastole

42 – 59

60 – 63

64 – 68

> 68

Män, VK-diam/BSA


22 – 31

32 – 34

35 – 36

> 36

Män, Septum


6 – 10

11 – 13

14 – 16

> 16

Män, bakvägg


6 – 10

11 – 13

14 – 16

> 16

Kvinnor, VK-diameter


39 – 53

54 – 57

58 – 61

> 61

Kvinn, VK-diam/BSA


24 – 32

33 – 34

35 – 37

> 37

Kvinnor, Septum


6 – 9

10 – 12

13 – 15

> 15

Kvinnor, bakvägg


6 – 9

10 – 12

13 – 15

> 15