Allmäntillstånd

maj 24th, 2010 | Filed under Diagnostik, Status

Temperatur


Många saker påverkar det mätvärde man får på termometern vilket man bör vara medveten om.

  • Mätlokal. Kroppstemperaturen stiger med c:a 1 grad för var 4:e mm in i kroppen från hudytan räknat, med den varmaste terperaturen (kärntemperaturen) i bröstkorgen, bukens inre organ, större muskler och i hjärnan (1). Vanligen används termperaturen i a pumonalis (PA-temperatur) i studier. Oral och axillär mätning brukar traditionellt justeras till rektal mätning genom tillägg av 0,3 respektive 0,5 grader.  Örontempen kan sätllas in på antingen mätning utan justering (ear mode) eller justeras till oral, rektal eller PA-temperatur. Detta har visat sig inte stämma (1).
  • Variation över dygnet. Den lägsta temperaturen sker tidigt på morgonen. Dessutom varierar den över tiden så att olika mätvärden erhålls olika dagar (1).
  • Åldrande. Sköra äldre har oftare lägre basaltermperatur än yngre av flera orsaker (1). Dessutom äter de ofta smärtstillande med febernedsättande egenskaper.
  • Kön. Kvinnor har högre medeltemperatur än män. Temperaturen sjunker efter klimakteriet.


Rekommendationer

Bedöm feber i relation till individens normala kroppstemperatur. Vid upprepad mätning, välj samma metod och mätställe. Tidpunkt, mätställe och medicinering med antipyretika påverkar tolkningen av kroppstemperaturen.  Kroppstemperaturen kan aldrig ensamt avgöra om patienten är sjuk eller frisk.


Referenser


  1. Sund-Levander M et al: Bedöm kroppstemperaturen baserat på kunskap, inte på tradition, läkartidningen nr 19-20 2010 volym 107.