Yrselstatus

mar 18th, 2011 | Filed under Status

Dix-Hallpikes manöver

 1. Patienten sitter på britsen, vrider huvudet 45 grader åt ena hållet och 45 grader bakåt. Du kastar ner patienten på britsen. Först med vridning åt ena hållet och sedan åt andra.
 2. Titta hela tiden på patientens ögon.
 3. Testet är positivt och nystagmus utlöses och patienten får symptom. Det typiska för BPL är latens på 2-10 s, lätt uppåtroterande nystamus, duration  5-30 s (aldrig>60 s) och uttröttbarhet vid upprepade försök.
 4. Yrsel från bakre skallgropen föreligger ej latens och inte heller uttröttning.
 5. Provet kan skärpas med Frenzel.

 

Ögonmotorik och nystagmusundersökning

 1. Notera spontannystagmus.
 2. Be pat titta åt hö, vä och rakt fram. Notera blickriktningsnystagmus.
 3. Be pat titta på ditt finger och följa med detta. Notera blickriktningsnystagmus, ögonmuskelpares och följerörelser.
 4. Nystagmus ses lättare när patienten tittar i den snabba fasens riktning.
 5. Undersök även med Frenzel, oftalmoskop eller med ögonen stängda. Ett alternativ till ofthalmoskop är att pat håller för ena ögat med handen och man lyser med ficklampa i andra ögat (så att pat inte kan fixera).
 6. Skärp eventuellt undersökningen med head-shake-test, dvs skaka patientens huvud och se om detta provocerar fram nystagmus. Prova head-shake med Frenzel.
 7. Undertryckning av nystagmus när pat tittar / fixerar tyder på bevarad cerebellär funktion.

 

Head Impulse test

 1. Pat fixerar punkt bakom doktor eller doktorns näsa.
 2. Du vrider snabbt (mycket snabbt, nästas som ett ryck) patientens huvud åt höger respektive vänster.
 3. Snabb vridning åt frisk sida ger framgångsrik fixering. Snabb vridning mot sjuk sida ger eftersläpning, sackad mot fixerad punkt eftersom  den vestibulo-okleära-reflexen (VOR) är utslagen där.
 4. Provet kan skärpas med Frenzelbrillor.

 

Cover test

 1. Patienten tittar rakt fram. Du håller över ena ögat med handen eller något annat.
 2. Flytta snabbt din hand till andra ögat.
 3. Notera om det första ögat rör sig i vertikalled (test scew)
 4. Gör samma sak på andra ögat.
 5. Om något av ögonen devierar vertikalt är testet positivt vilket talar detta för central yrselgenes (AICA eller laterala pons).

 

Kalorisk spolning

 1. Lägg i isbitar i kranvatten i c:a 10 min. Vattnet får då c:a temp 4 grader (4).
 2. Kontroller att vaxpropp inte föreligger med otoskop.
 3. Spruta in 2 ml isvatten i hörselgången.
 4. Vid perifer yrsel utlöser det kaloriska testet ingen nystagmus (eller påverkar spontannystagmus) när man sprutar i det skadade örat.          

 

Hörselundersökning

För vanliga akutläkare räcker det vanligen att fråga om patienten noterat påverkan på hörseln.

Stämgaffeltest (Weber, Rinne) kan ge viss information.

Audiogram görs för att påvisa eventuell påverkan på kranialnerv VIII (vestibulokochlearis).