Sputumodling

mar 15th, 2011 | Filed under Baktlab, Diagnostik

Utförande

  • Vid produktiv hosta sällan problem.
  • Vid sparsam eller ingen sputa kan man stimulera slemprodkudionen med 4,7% NaCl 5 ml (1 ml Addex-Natriumklorid 4 mmol/ml) blandas med 4 ml sterilt vatten.
  • Sjukgymnast kan bistå vid behov.

 

Tolkning

Det viktiga vid sputumodling är att få representativt material från nedre luftvägarna. Övre luftvägarna kontaminerar i stor sett alltid provet.