Allmäntillstånd

okt 24th, 2010 | Filed under Diagnostik, Status

Bedömning av allmäntillståndet säger mycket om hur sjuk patienten är. De delar av alläntillståndet som undersöks och tas upp i journalen beror i stor utsträckning på vilket symptom patienten söker för. Nedan listas saker som kan noteras vid undersökning av allmäntillståndet (i bokstavsordning).


A

Asterixis

Patienten står i postural ställning och dorsalflekterar händerna. Små ryckningar i fingrarna brukar kallas asterixis medan större ryckningar (palmarflektion) av händerna kallas flapping tremor. Båda fynden kan noteras vid metabol encefalopati (exempelvis karbamazepinförgiftning eller leverencefalopati).

B

Blekhet

Förekommer vanligen vid anemi men kan också förekomma vid nedsatt hudgenomblödning såsom vid låg hjärtminutvolym.

C

Cheyne-stokes andning

Karaktäriseras av ett cykliskt förlopp med hyperventilation följt av hypoventilation. Orsaken kan vara primärt cerebral men även ex uttalad hjärtsvikt med låg hjärtminutvolym kan orsaka tillståndet.


Cyanos

Blåaktig missfärgning, vanligen av läppar och nagelbäddar. Uppkommer om reducerat hemoglobin i den venösa delen av kapillärbädden överstiger 50 g/l. Orsaken är oftast ett ökat utnyttjande av blodets syre vid låg hjärtminutvolym och / eller långsam cirkuation. Kan också uppstå genom shuntning av venöst blod till den arteriella  sida (höger-vänster). Uppträder lättare vid cyanos pga ökat förekomst av Hb-molekyler vilket gör det lättare att uppnå siffran 50 g/l, uppstår däremot mycket sällan i samband med anemi.

F

Flapping tremor

Patienten står i postural ställning och dorsalflekterar händerna. Större ryckningar (palmarflexion) i händerna är flapping tremor och indikerar metabol encefalopati. Se även Asterixis.

H

Halsvenstas

Förekomst av halsvenstas är ett grovt, men enkelt mått på om trycket i högersystemet är förhöjt. Lys på halsen med en ficklampa för att lättare se V Jugularis konturer. I liggande är vanligen venerna synlige men skall vara tömda när kroppen lutar > 30 grader från underlaget. Vid vidgade vener i det läget förekommer halsvenstas. Se även under rubriken ”Cor” om hur man uppskattar det det jugulära ventrycket.