Hudstatus

okt 24th, 2010 | Filed under Diagnostik, Status

Anamnes

Besöksorsak = Vad har patienten? (Utslag / Klåda / etc)

Hur länge? Förlopp?

Behandlingsförsök? Förbättrande? / Försämrande? / Utlösande?


Tidigare sjukdomar / Mediciner / ÖK

Hereditet / Atopi?

Hudstatus

Efflorescenser

1. Lokalisation (Regionalt? Unilateralt? Dermatom? Generaliserat?)

2. Antal (Solitär? Multipla?)

3. Typ

 • Primära:
  • Makula (fläck, mer el mindre blod el pigment)
  • Urtika (kvaddel, flyktig, inga spår. Eng: Weal)
  • Papel (knottra)
  • Plaque (palpabel med flat topp)
  • Nodulus (knuta, tumor)
  • Vesikel / Bulla (blåsa, mindre resp större än 5 mm)
  • Pustel (liten abscess, ofta steril)
  • Purpura (liten ansamling av erytrocyter)
  • Telangiectasier (dilaterade kapillärer)
 • Sekundära:
  • Squama (fjäll. Eng: scale)
  • Erosion (under en sprucken blåsa)
  • Crusta (krusta, intorkat sekret)
  • Excoriation (rivmärke)
  • Ulcus (sår)
  • Fissur (spricka, rhagad)
  • Lichenifiering (ökad epidermal tjocklek)
 • Övriga
  • Cicatrix (bindvävsnybildning efter skada)
  • Erytem (rodnad)
  • Hypertrofi / Atrofi
  • Lichenifiering
  • Skleros (förhårdning)
  • Abcess
  • Cellulit (inflammation i underhudens bindväv)
  • Komedon (pormask)
  • Cysta
  • Hematom / Ekkymos (stort hematom) / Petechier
  • Venectasi (lindrig varix) / Varix (åderbråck

4. Storlek

5. Färg

6. Form (Regelbunden / Oregelbunden / Cirkulär / Annulär / Linjär)

7. Avgränsning (Skarp / Diffus)

8. Utbredning (Spridda / Grupperade / Konfluerande)

9. Utveckling (Polycyklisk / Annulär / Gyrat / Concentrisk / Linjär)


Allmän klinisk undersökning

Speciella kliniska undersökningar

Kemlab