Baby check

Validerat scoringsystem för barn < 6 månader, nu validerat för användning till barn under 1 år. Enligt Epstein, översatt till Svenska.

 

Anamnes

 • Ovanligt skrik. Till exempel svagt, högt, smärtfullt eller stönande. 2 poäng.
 • Intagen vätska senaste 24 timmarna.
  • Mindre än normalt? 2 poäng.
  • Hälften av det normala? 4 poäng.
  • Mycket lite? 9 poäng.
  • Kräkningar motsvarande åtminstone hälften av en matning under de tre senaste matningarna? 4 poäng.
  • Gallfärgade = gröna kräkningar? 13 poäng
  • Mindre urin är normalt i blöjan? 3 poäng
  • Stor mängd blod i blöjan? 11 poäng
 • Dåsighet
  • Emellanåt dåsig? 3 poäng
  • Dåsig mesta delen av tiden? 5 poäng
  • Barnet verkar mer hängig än normalt? 4 poäng
  • Barnet är mindre uppmärksam än vanligt? 2 poäng
  • Barnet svarar mindre än normalt till omgivningen? 2 poäng
 •  Barnet är mer blekt än normalt eller har varint blekt senaste 24 timmarna? 3 poäng

 

Status

 • Andningsproblem
  • Mindre indragningar synliga. 4 poäng
  • Uppenbara indragningar synliga. 15 poäng
  • Barnet har väsande andningsljud. 2 poäng.
 • Upperbart blåa naglar. 3 poäng
 • Barnets tår är vita eller förblir vita 3 s efter tryck. 3 poäng
 • Utslag över kroppen, eller rå vätskande yta > 5 x 5 cm. 4 poäng.
 • Uppenbar knuta i scrotum eller i ljumsken. 13 poäng. 
 • Rektaltemperatur > 38,3 grader. 4 poäng.
 • Gråter under kontroller. 4 poäng.

 

Tolkning

För föräldrar i hemmet

0-7 poäng           Barnet är bara lite sjukt. Sjukvård är ej nödvändigt.

8-12 poäng         Barnet är sjukt men inte allvarligt. Sök sjukvård.

13-19 poäng       Barnet är sjukt. Kontakta läkare och ordna ett besök. 

> 20 poäng         Barnet är allvarligt sjukt. Sök sjukvården akut!

Comments are closed.