Preexitation

Diagonskriterier

  1. PQ-tid <0,12s
  2. QS-tid ≥0,12s med deltavåg
  3. Sekundära ST-T-förändringar
  4. Attacker av takykardi


Accesorisk förbindelse mellan förmak och kammare (Kents bunt). För klinisk översikt kring WPW-syndrom se PM för paroxysmal supraventrikulär takykardi.

Comments are closed.