Induktionsmedel

sep 22nd, 2009 | Filed under Läkemedel, Medicin, Nervsystemet

Pentothal®

 

 • Barbiturat
 • Induktionsdos 4-7 mg/kg
 • Smärtfri injektion (vid koncentrationen 2,5%)
 • pH 10-11
  • Irritation vid extravasering
  • Intra arteriell adm. kan ge trombos och vasospasm
   • Ge Nitroglycering och Heparin
 • Påverkar GABA(A)-receptorer.
 • Inducerar medvetslöshet snabbt (<30 s), kort duration (5-10 min)
 • Utmärkt kramplösande.
 • Sänker metabolismen
 • Sänker intrakraniellt tryck.
 • Komplikationer
  • Ger andningsdepression.
  • Risk för blodtrycksfall, särskilt vid hypovolemi
  • Kan utlösa laryngospasm
  • Saknar analgetisk effekt.
  • Extremt ovanligt med anafylaktisk reaktion
  • Minskar urinproduktion
  • Ger mer PONV jämfört med Propofol
  • Ger hyperalgesi
  • Ansamlas vid infusion
  • Absolut kontraindicerat vid vissa typer av porfyri

 

Propofol

 

 • Propofol®, Diprivan®.
 • Kan ge smärta vid injektionsven
 • Inducerar medvetslöshet snabbt.
 • Trolig interaktion med GABA-receptorer.
 • Ackumuleras ej – kan ges som infusion.
 • Ger viss muskelavslappning – friluftväg!
 • Ger andningsdepression och blodtrycksfall.
 • Behaglig post-op återhämtning.
 • Saknar analgetisk effekt.

 

Bensodiazepin

 

 • Dormicum® (midazolam)
 • Används främst som premedicinering och vid sedering men i högre doser även vid inducering av medvetslöshet.
 • Ger andningsdepression men endast måttligt blodtrycksfall.
 • Ger anterograd amnesi.
 • Sedering kan brytas med Lanexat®.

 

Ketamin

 

 • Ketalar®.
 • Stimulerar sympaticus – höjer blodtrycket.
 • Höjer inte ICP som man tidigare trott
 • Goda analgetiska egenskaper.
 • Kan ges im.
 • Svalgreflexerna bibehålls.
 • Ger obetydlig andningsdepression.
 • Kan användas urakut.
 • Interagerar med NMDA- och opioidreceptorer.
 • Ger biverkningar i form av mardrömar och hallucinationer, vilka kan dämpas med benzo.