Polyneuropati

sep 23rd, 2009 | Filed under Medicin, Neruomuskelära sjukdomar, Neurologi

Symptom        

 

Bilaterala, distalt, fötterna, vanligen långsamt förlopp.

Sensoriska – Nedsatt senorik, stumputbredning, parestesier, ibland obehagliga.

Motoriska – svaghet, muskelatrofi, snubblingstendens, reflexbortfall.

Autonoma – ortostatism, blåsatoni, impotens, anhidros

 

Utredning

 

Anamnes, status

 

Kemlab

Rutinlab, B-glu, Elstat, B12-prover, Malignitet, S-Elfores (svår PNP).

Likvorundersökning.                    

 

Fyslab

Neurografi

EMG

 

Diffdiagnoser

 

Diabetespolyneuropati

B12-brist

Primär amyloidos

Guillain-Barré-syndromet

Kronisk inflammatorisk demyeliniserande PNP

Multifokal motorisk neuropati