Dystonier

sep 23rd, 2009 | Filed under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar

Dystonia musculorum deformans

 

Debut i barnaåren, initialt fokala dystonier, så småningom axial muskelatur. Speciell undergrupp som förbättras av DOPA.

Behandling: L-DOPA, Bromokriptin, Haloperidol, Antikolinergika, Stereotaktisk OP, Botulinumtoxin.

 

Torticollis

 

Fokal dystoni med debut i vuxen ålder. Krampkänsla hals- nackmuskelatur, snedställning av huvudet, nackvärk. Tenderar att kronisicera med tiden.

Behandling: Botulinuntoxin, Sjukgymnastik.

 

Blefarospasm

 

Initialt ökad blinkningsfrekven vid yttre stimuli. Förvärras med tiden.

Behandling: Botulinumtoxin (liten mängd periokulärt), Haloperidol.

 

Skrivkramp

 

Okontrollerad flexion eller extension av fingrarna vid försök att skriva (eller utföra andra liknande aktiviteter). Viss tremor, stelhet, smärta.

Behandling: Botulinumtoxin.