Etylenglykolintoxikation

Intag av kylarvätska. 10 cl kan vara letal dos. Oxalatutfällning leder till njursvikt.

 

Symptom

 

Berusad patient utan att lukta alkohol. Utvecklar snabbt svår metabol acidos med hjärnödem och kramper.

 

Diagnos

 

Osmolar gap och Anjon gap kan ge ledtrådar om tillståndet. Vid metanol acidos som inte påverkas av vätska/dialys/behandling bör alltid etylenglykol eller metanol misstänkas.

S-Etylenglykol har sina brister då det inte alltid är tillgängligt direkt och i senare skede kan nivån av etylenglykol vara låg med kvarvarande effekt av toxiska metaboliter. Etylenglykol upp till 3-4 mmol/l kan vara felvärd men kan vara signifikant senare i förgiftningen där det mesta av etylenglykolen omvandlats till toxiska metaboliter.

Oxalkristaller i urin är patognomont (sediment).

 

Behandling

 

Etanoldropp (eftersträva 20 mmol etanol i blod) eller Fomepizol (hämmar alkoholdehydrogenas vilket minskar ansamling av toxiska metaboliter, 15 mg/kg skyddar patienten i 12 timmar (man slipper etanolets negativa effekter men det är dyrt).

Acidoskorrektion.

Kalcium (bildar kalciumoxalat vid bindning till oxalat).

Dialys.

Comments are closed.