Huntingtons sjukdom

sep 23rd, 2009 | Filed under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar

Symptom

 

Hyperkinesi, demens, dysartri, muskelär hypotoni, psykiska symptom.

 

Utredning

 

Anamnes inkl hereditet

Status

 

Diagnos

 

Klinisk vid hereditet och typisk bild. Genanalys?

 

Behandling

 

Vårdnivå: Neurogenetiska team.

Dopaminantagonister – haloperidol, pimozid.

Antidepressiva.