Rodnad

okt 11th, 2009 | Filed under Medicin, Medicinska symptom, Övriga symptom

Benäms ibland flushing. Episodisk attack av rodnad och värmekänsla i ansiktet (ibland även thorax och buk) pga ökat blodflöde i huden. Neuronalt aktiverad flushing är ofta kombinerad med svettning, medan vasodilaterande droger ger torr flushing.

 

ICD 10

 

Rodnad R23.2

 

Orsaker

 

 1. Fysiologisk
  • Heta drycker, bastubad, ansträngning, skamkänsla, ilska, andra starka känslor.
  • Idiopatisk flushing börjar vanligen tidigt i livet och ibland föreligger hereditet (1).
 2. Menopaus. Flushing drabbar 80% av alla kvinnor. Flushingen involverar hela kroppen och ackompanjeras av svettningar (1). Även (ffa central) hypogonadism hos män kan orsaka flushing.
 3. Farmaka
  • Droger
   • Alkohol (± disulfiram (Antabus®)
   • Nikotin
   • Amylnitrit (”Poppers”)
   • Monosodiumglutamat (kinaresturang syndromet)
  • Antibiotika
   • Metronidazol (Flagyl®)
   • Vancomycin,
   • Rifampicin (Rimactan®)
  • Hjärtfarkmaka
   • Diltiazem (Cardizem®)
   • Nifedipin (Adalat®)
   • Nitropraparat
  • Endokrina farmaka
   • Bromokriptin (Pravidel®)
   • GnRH-analog (mot prostatacancer)
   • Tyrotropin releasing hormine (TRH)
   • Cyproteron (Diane®)
   • Tamoxifen
  • Övriga
   • Prostaglandiner
   • L-dopa
   • Opiater
   • Kolinerga LM
   • Ciklosporin
   • Sildenafil (Viagra®)
 4. Endokrina orsaker
  • Carcinoid
  • Vipoma syndrom (alltid även diarré)
  • Medullär tyroideacancer
  • Insulinom
  • Annan neuroendokrin pankreastumör
  • FeokromocytomCushing (ffa pletora och ej typiskt med episodisk flushing)
  • Manlig (ffa central) och kvinnlig hypogonadism
  • Hypertyreos, TSH:om
 5. Övriga tumörsjukdomar
  • Systemisk mastocytos, basofil KML, histiocytom
  • Njurcellscancer, Harlequin syndrom, hjärntumör, neuroblastom, ganglioblastom
 6. Neuro
  • Parkinson, migrän, ortostatism, autonom dysfunktion, spinal lesion ovan T6.
 7. Övrigt
  • Freys syndrom, monoaminoxidasbrist, POEMS, snabb stegring av ICP.
  • Anafylaxi.
  • Fabrys sjukdom

 

Utredning

 

Anamnes

Förvärrande och mildrande faktorer?

Utseende, utbredning och förlopp/tid?

Andra symptom (GI, HV, ansiktsödem, hypo/hypertension, palpitation)

 • Samtidig svettning talar för autonom dysfunktion medan ”torr” flush talar för frisättning av vasoaktiva substanser.
 • Samtidig klåda och/eller urtikara talar för histaminmedierad flush (inkl systemisk mastocytos).
 • Samtidig bronkospasm kan tala för carcinoid-syndromet.
 • Samtidig hjärtklappning och blodtrycksstegring kan tala för feokromocytom.
 • Förekomst av diaréer kan tala för karcionoid eller VIP:om.
 • Förekomst av buksmärta kan tala för karcinoid eller annan neuroendokrin buktumör.

För dagbok i 2 veckor

 

Status

AT / Temp

Cor / Pulm / BT

Tyr + lyft båda armar uppåt (kan provocera fram blåaktig färg i ansiktet, Pembertons tecken).

Buk

 

Kemlab

Hb, Vita, Diff, Trc

CRP,SR,

Elstatus inkl krea

TSH, T3, T4

Utvidgad riktad utredning:

 • Hypogonadism: Testosteron/Östradiol, LH, FSH.
 • Systemisk mastocytos: P+U-histamin och metaboliter, P-tryptas, U-PGD2,
 • VIP:om: VIP (vanligen högre än 70 pmol/l vid vipom).
 • Annan endokrin pankreastumör: fP-Somatostatin, S-Gastrin, S-Glucagon, fP-Pankreas polypeptid.
 • Medullär thyroideacancer: Kalcitonin.
 • Carcinoid: tU-5HIAA (2 samlingar)
 • Benmärgsbiopsi

 

Fyslab

Ulj-lever, CT-buk, MR-buk

 

Diffdiagnoser

 

Rosacea, eksem, polycytemi

 

Behandling

 

Vid fysiologisk flushing kan man prova propranolol.

 

Referenser

 

 1. Shlomo Melmed: Williams Endocrinology. 2016, 13th edition.