Myastenia gravis

Symptom

 

Abnorm muskulär uttröttbarhet. Smygande debut. Förvärras på kvällen. Spontana remissioner. Förvärras av psykiska, fysiska påfrestningar. Ofta asymmetri.

Diplopi, ptos. Svårighet med mimik, tal. Svaghet nacke, inkontinens. Psykiska besvär.

Sensoriska symptom hör ej till bilden.

 

Utredning

 

Anamnes, status

Uttröttningsförsök

Test med edrofoniumklorid.

Enkelfiber-EMG (dekrement)

Lab: Anti-AChR-Ak, thyroideastat.

CT-thorax

 

Diagnos

 

Klinik, Edrofonium, Enkelfiber-EMG.

 

Behandling

 

Symptomatisk behandling

  1. Kolinesterashämmare (pyridostigmin)
  2. Ev antikolinergika

 

Motverkar sjukdomsprocess

  1. Tymektomi (< 60 år)
  2. Kortikosteroider
  3. Cytostatika (azatioprin)
  4. Plasmaferes
  5. IVIg

Comments are closed.