Basilaristrombos

aug 11th, 2010 | Filed under Cerebrovaskulär sjukdom, Medicin, Neurologi

Då behandlingen ser lite annorlunda ut avhandas denna infarkttyp separat.

Trombolys intraarteriellt (ger något bättre rekanalisering men överlevnad och utfall i övrigt jämförbart) eller intravenöst har visat sig fungera bra vid denna annars mycket svåra infarkt-typ (1).


Referenser


  1. Terént A, Stroke, G. Norrman, Editor. 2007: Uppsala.