Idiopatisk intrakraniell hypertension

Kallas också för pseudotumor cerebri.

Drabbar typiskt ung, överviktig, kvinna.

 

Symptom

 

Tilltagande global huvudvärk.

Intrakraniella ljudupplevelser.

Synpåverkan.

Staspapiller.

 

Utredning         

 

Neuroradiologi är alltid ua.

 

Behandling      

 

Acetazolamid.

Steroider.

Vid hotad syn: Opticus-skidefenestrering eller likvoravledande shunt.

Comments are closed.