Översikt rörelsestörningar

sep 23rd, 2009 | Filed under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar

Mb Parkinsson

Parkinsson Plus (x5)

 • Multipel systematrofi (MSA)
 • Olivopontocerebellär atrofi (OPCA)
 • Progressiv supranukleär paralys (PSP)
 • Kortikobasal degeneration
 • Striatonigral degeneration

Essentiell tremor

 

Dystonier (x5)

 • Akut dystoni
 • Dystonia musculorum deformans
 • Torticollis
 • Blefarospasm
 • Skrivkramp

Wilsons sjukdom

 

Huntingtons sjukdom

Tics

Tourettes syndrom

 

Neuroleptikainducerade rörelsestörningar

 • Akut dystoni
 • Parkinssonism
 • Akatisi
 • Tardiv dyskinesi
 • Malignt neuroleptikasyndrom