Leukemi hos barn

Barn drabbas undantagslöst av akut leukemi. Prognosen försämras inte nämnvärt av några veckors fördröjning av diagnosen, eftersom denna ffa bestäms av tumörens biologi.

 

Behandling

 

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Utgör 85% av fallen

  1. Lindrigare behandling (ofta stora delar av behandlingen i hemmet).
  2. Längre behandlingsduration (2-2,5 år).
  3. 10-års-överlevnad bättre, 80%.

 

Akut myeloisk leukemi (AML)

Utgör 12-15% av fallen.

  1. Behandlingen är bra mycket jävligare (ofta inneliggande nästan hela tiden).
  2. Pågår under kortare tid (6 mån).
  3. 10-års-överlevnaden är 50%.

Comments are closed.