Tromboflebit

Trombos i ytlig ven, ofta v saphena magna eller parva.

 

ICD-10

 

Flebit och tromboflebit i i nedre extremitetens ytliga kärl I80.0

 

Symptom

 

Palpabel, ömmande kärlsträng.

CAVE: Ytlig tromboflebit utan synliga varicer bör ge misstanke om DVT

 

Behandling

 

Distal tromboflebit

Nedom knät.

Hirudoid®/Orudis®(ketoprofen) salva (x 2 i 2-3 v) och ev stödstrumpa, s k ”akut-strumpa”

 

Proximal tromboflebit

Ovan knät.

Klexane® 0.75-1.0 mg/kg subcutant x 1 (halverad dos) i 5 – 6 dagar

 

Terapisvikt eller recidiverande

Fulldos LMH i 10 dagar och halverad dos enligt ovan i 20 dagar

Före fulldosbehandling gör ultraljud/flebografi! Speciellt vid frånvaro av varicer.

Vid uttalad smärta, kombinera ev med kortverkande NSAID eller Orudis/ketoprofen salva några dagar.

 

Migration av tromboflebit till v saphena magna <15 cm från ljumskvecket

Hög underbindning (dvs kontakt med kärlkirurg)