Pneumothorax

sep 22nd, 2009 | Filed under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin

Ansamling av luft i pleurahålan. Uppstår när kommunikation uppkommer mellan pleurarummet och yttervärlden eller bronkträdet. Etiologiskt kan man skilja mellan traumatisk, iatrogen och spontan pneumothorax. Om hålet i pleuran släpper in, men inte ut luft uppstår ventilpneumothorax (övertryckspneumothorax), ett livshotande tillstånd.

 

Symptom

 

  1. Akut påkommande smärta (eller obehag) i bröstet
  2. Dyspné
  3. Oro
  4. Tecken på ventilpneumothorax: Tilltagande dyspné, halsvenstas, cyanos

 

Utredning

 

  1. Anamnes
  2. Status (Perkussionston normal eller hypersonor. Nedsatta andningsljud unilateralt. Vid ventilpneumothorax halsvenstas. Mediastinum ev förskjuten vid ventil- PT.).
  3. Lungröntgen (I urakuta fall går terapi före röntgen).

 

Differentialdiagnoser

 

Hjärttamponad, lungemboli, akut ischemisk hjärtsjukdom, ulcus perforans, aortaaneurysm, pleurit, pneumoni, mediastinit.  

 

Behandling

 

Akut ventilpneumothorax

För in grov venflon i det tympaniska pleurarummet via I:2-3 i medioklavikularlinjen. Stick ovan överkanten av revbenet.

Om katetern lämnas kvar kopplas den via droppslang till vattenlås (flaska med koksalt)

Sätt iv nål, transport, i första hand till rtg och sedan vidare.

 

Vanlig pneumothorax

Patient bör läggas in (särskilt vid samtidig lungsjukdom)

I lindriga fall (och opåverkad patient) kan man avvakta några dagar, följ kliniken, rtg-kontroll.

Något större pneumothorax aspirationsbehandlas med torakocentesnål.

Ännu större pneumothorax (3-5 cm, >20 %) behandlas med Bülau-dränage, kontinuerlig sug under några dagar.

 

Vidare handläggning

Fortsatt röntgenkontroll tills expansion, ca 10 %/vecka. Sjukskriv. Undvik tunga lyft.