Alkoholintoxikation

aug 25th, 2009 | Filed under Beroende, Medicin, Psykiatri

Symptom

Fyra stadier:

1. Excitation

2. Somnolens

3. Koma

4. Hypoxi/mors

Status

AT: Hudrodnad (initialt)  Cyanos (vid hypoxi)Medvetandepåverkan

Neuro: ReflexportfallAnisokori (olikstora pupiller), horisontell nystagmus, Babinskis tecken

Puls, BT, RR: Normalt – Sjunkande – A- o H-Stillestånd

Utredning

Neurologisk undesökning

B-glukos, Hb, Elstatus

Alkometer

S-etanol (>3-4 ‰ (65-90 mmol/l) kan vara letalt!)

Opiat-, benzodiazepin- och metanolprover

Överväg dessutom risk för

–        aspiration

–        buk- och skelettskada

Alkoholnivåerna i kroppen sjunker med ca 0,15 ‰ / h

Diff.diagnos

Hypoglykemi, CVI, AMI, Trauma, Infektion

Behandling

  1. Observation (patient ska förbättras under obstervation)
  2. Säkrerställ circulation och fri luftväg
  3. Undvik hypotermi
  4. Vid lunödem:

–        Impugan® 60 mg iv

  1. Vid oro (och skalltrauma uteslutits):

–        Theralen® 40 mg/ml 20-100 mg (20-100 droppar)

  1. Vid generella kramper:

–        Stesolid (klysma el. iv) – Ventilationsberedskap!

  1. Ventrikelsköljning (av intuberad pat)