Cryptogen organiserad pneumoni (COP)

Tidigare kallad idiopatisk bronchiolitis obliterans-organizing pneumonia (BOOP).

 

Etiologi             

 

Okänd

 

Symptom          

 

Hosta, feber, sjukdomskänsla, trötthet, viktnedgång 

                            

Utredning         

 

Pulm: Inspiratoriska krepitationer vid auskultation

Blodgas: Ev. arteriell hypoxemi

Rtg pulm: Bilaterala fläckiga eller diffusa alveolära förtätningar som kan migrera.

HRCT: Konsolidering, ground-glass, små nodulära förtätningar, väggförtjockade och dilaterade bronker. Förändringar ses ffa perifert och caudalt.

Lungfunktion: Restriktivitet

Lungbiopsi: Granulationsvävnad, kronisk inflammation.

 

Diagnos             

 

Uteslut först pneumoni.

 

Diffdiagnoser

 

Liknande reaktioner kan ses vid primära lungsjukdomar, t.ex: cryptococcosis, Wegeners granulomatos, lymfom, hypersensitivitetspneumonit, eosinofil pneumoni.

 

Behandling      

 

Kortison hjälper de flesta.

 

Komplikation

 

Fåtal fall med snabb progress som inte svarar på beh.

Comments are closed.