Multipel skleros (MS)

Symptom

 

Skovvis förlöpande relapsing-remitting MS

Sekundärprogressiv MS

Primärprogressiv MS

Sensibilitetsnedsättningar, Lhermittes symptom, smärta, motoriska symptom, gångsvårigheter, optikusneurit, diplopi, internukleär ofthalmoplegi, balansstörning, yrsel, ataxi, blåsrubbning, tarmrubbning, psykiska symptom, trötthet.

Förvärras av temphöjning, fysisk ansträngning.

 

Utredning

 

Anamnes

Status                       

Likvoranalys (oligoklonala IgG-band)

MR

Ev Neurofysiologisk US (VEP).

 

Diagnos

 

Ställs av specialist.

Sammanvägning av klinik och objektiva fynd enligt speciella scheman.

 

Behandling 

 

Skov (med svåra symptom)

Inj metylprednisolon 1g iv, 3 dagar.

 

Profylax

b-interferon (minst 2 skov senaste 2-3 åren)

Co-polymeras

(Glatirameracetat, IVIg)

 

Allmänt omhändertagande

Specialiserat team

Sjukgymnastik

Arbetsterapeut

 

Specifika besvär

Spasticitet → Baklofen (tabl, pump)

Tremor → Thalamusstimulator

Smärta → Tricykliska, antiepileptika, TNS m.m.

Paroxysmala symptom → Karbamazepin

Urinvägarna → RIK, Baklofen, antikolinergika

Sexuell dysfunk → Sildenafil, alprostadil

Psykiska besvär → Sedvanlig behandling

Trötthet → Amantadin

Comments are closed.