Herpesmeningit

Benämns ibland radikulit eller myelit

 

Etiologi             

 

HSV-2 vanligast.

 

Klinik

 

Huvudvärk, illamående, kräkningar, ljusskygghet, nackstelhet, feber, ryggsmärtor och ibland miktionssvårigheter.

Radikulära symptom med utstrålande smärtor / sensibilitetsrubbningar (myelit) förekommer. Ev facialispares.

Tendens till recidiv.

 

Diagnos

 

LP visar serös meningit. Virusisolering / PCR på likvor ger diagnos. Ev B-Serologi.

 

Behandling

 

Inj Aciklovir / Geavir 5 mg/kg x 3 iv x 7 dgr alt

T Valtrex 1 g x 3 x 7 dgr.

 

God prognos!

Comments are closed.