Ökad infektionsbenägenhet

sep 5th, 2009 | Filed under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin

Definition

 

 1. ≥ 4 bakteriella infektioner / år hör vuxen eller ≥ 8 för barn.
 2. ≥ 2 röntgen-verifierade pneumonier / livstid (Ta med nypa salt, ffa hos KOL:are och hjärtsjuka).
 3. ≥ 1 odlingsverifierad episod av meningit eller sepsis / livstid.
 4. ≥ 1 röntgen-verifierad kronisk bilateral sinuit / livstid.
 5. ≥ 2 röntgen-verifierade sinuiter / år under en tre-års-period.

 

Patientgrupper med nedsatt immunförsvar

 

Prematura barn Merparten av IgG passerar över placenta de sista 2 månaderna.
Nyfödda Nedsatt produktion av antikroppar.
Gamla patienter Nedsatt barriär, granulocytfunktion, antikroppsproduktion, cellmedierat försvar.
Malnutrition  
Alkoholism / Missbruk Granulocytfunktion. NK-celler. Makrofager.
Diabetes mellitus Angio- neuropati. Makrofakfunktion. Granulocytfunktion.
Kronisk njursvikt  
Nefrotiskt syndrom Förlorar stora IgG-mängder via urinen.
Långvarig kortisonbehandling     
Mb Down Låga IgM-nivåer, nedsatt fagocytos, försämrad lymfocytfunktion.

 

Orsak                

 

 • Granulocytopeni (Neutropeni).
 • Splenectomerade patienter.
 • Immunglobulindefekter
 • Komplementbrist
 • Cellulär immundefekt

 

Utredning

 

Utred först den dominerande infektionsbilden och behandla

 1. Behandla ev bakomliggande sjukdom: Astma, KOL, CF, rökning. Om detta löser problemet är allt frid och fröjd. Ingen ytterligare utredning.
 2. Uteslut annan sjukdom: HIV, Malignitet, Gastroenterologisk sjukdom etc.
 3. Svett-test på liberala indikationer hos barn med recidiverande bronkiter.

 

Kemlab

Grundutredning (kan göras på distrikt)

 • Hb, LPK, TPK, Diff. CRP, SR.
 • Serum IgG, IgA, IgM.
 • IgE och ev specifika IgE-antikroppar.
 • Populationsbestämning av lymfocyter?

 Om dessa utfaller normalt, fortsätt med

 • IgG-subklasser (sällan indicerat hos förskolebarn).
 • Överväg analys av oligo/monoklonalt immunglobulin (myelom etc).
 • Komplementdefektscreening enl lokala labbets rutiner.

 Hos barn kan man också överväga

 • Upprepad leukocyträkning och diffräkning. Cyklisk neutropeni?
 • Kvantifiering av specifika antikroppar.
 • Lymfocytfunktionstester. NBT-test- Cytokintest. Hudtest för fördröjd överkänslighet etc.

 

Handläggning

 

Vid fynd någonstans remitteras patienten till infektion eller liknande för ytterligaer provtagning. Hänvisar till litteraturen. Tveka aldrig att remittera!