Tularemi

Sjukdomen, som också kallas harpest, orsakas av en intracellulärt växande gram-negativ bakterie, Francisella tularensis. Reservoaren är smågnagare och harar. Smitta kan ske via direktkontakt med infekterade djur, bett av smittad mygg/fästing, inandning av partiklar som är förorenade med djurs avföring eller intag av smittat vatten eller föda. Sjukdomen smittar inte mellan människor men är smittsam på lab. Förekommer mest i Norrland vanligast Juli till Sept. Anmälningspliktig sjukdom. Inkubationstid 1-10 dygn, vanligen 3 dygn.


Klinik


Hög feber. Huvudvärk. Illamående.

Ulceroglandulär form ger ett sår med regionalt ömma lymfkörtlar. Lymfkörtlarna kan smärta och rupturera.

Aerosolsmitta ger pneumoniinsjuknande.

Aerosolsmitta till ögonen ger konjunktivit med ev svullna körtlar förmför örat och på halsen. 

Vid smitta via vatten kan faryngit eller tonsillit uppträda.

Erytema nodosum, erytema multiforme och reaktiv artrit kan komma efter en sjukdomsepisod.


Utredning


Sedvanlig anamnes, status och kemlab med särskilt fokus på lgl.

Odling (sårodling sker endast undantagsvis) tas vid behov från blod (sällan positiva) eller misstänkt affekterad lokal. Observera att dessa analyseras på speciallaboratorier (Umeå och SMI). Bakterien växer långsamt.

Serologi (serokonversion tidigast 14 dagar efter symptomdebut).

Immunpluorescens och PCR förekommer också.


Behandling


T Ciprofloxacin 500 mg, 1 x 2 x X (bäst). Alternativt ges

T Doxyferm 100 mg, 1 x 2 x XIV.

OBS! Anmälningspliktig sjukdom.


ICD-10


Ulceroglandulär tularemi A21.0

Pulmonell tularemi A21.2

Tularemi ospec A21.9


Referenser


  1. Internetmedicin 2011. www.internetmedicin.se.


Comments are closed.