Alkoholens somatiska skadeverkan

 1. CNS
  1. Excitatoriska neuropeptider (glutamat)
   1. i.     Neurotoxicitet
  2. Atrofi
   1. i.     Cerebrum
   2. ii.     Cerebellum – ataxi
 2. PNS
  1. Polyneuropati
 3. Blodbildande organ
  1. Toxisk hämning
   1. i.     Sänkt immunförsvar
   2. ii.     Trombocytopeni
 4. Gastro
  1. Refluxesofagit
  2. Ventrikelulcus
  3. Pancreatit – diabetes
 5. Hepatopati
  1. Enzymstegring (GT och transaminaser)
  2. Akut alkoholhepatit
  3. Hypoalbuminemi
  4. Högt PK
  5. Steatos
  6. Cirrhos
   1. i.     Portal hytertension
   2. ii.     Varicer
   3. iii.     Ascites

Comments are closed.