Parkinsson Plus

sep 23rd, 2009 | Filed under Medicin, Neurologi, Rörelsestörningar

 

Multipel systematrofi (MSA)

Autonoma funktionsstörningen är mest uttalad.

Olivopontocerebellär atrofi (OPCA)

Innefattar även ataxi och pseudobulbära symptom.

Progressiv supranukleär paralys (PSP)

Tilltagande supranukleära blickpareser, initialt i vertikalled, Dolls-eye ua, dysartri, dysfagi, småstegig gång, demens, falltendens framåt.

Kortikobasal degeneration

Karaktäriskt debutsymptom är dystoni i ena armen, astereognosi, apraxi, alien limb. Progredierande tillstånd.

Striatonigral degeneration

Kliniskt som Mb Parkinsson, ingen effekt av DOPA pga degeneration av postsynaptiska celler.