Serös meningit

Etiologi             

 

Enterovirus (Polivirus. Coxsackie A / B. Echovirus)

Mycoplasma ger samma symptom och likvorbild. 

 

Symptom

 

Börjar under försommaren, kulminerar under hösten, borta vid årsskiftet.

Lugnare förlopp än septisk meningit.

Tvåpuckligt insjuknande med initialt  luftvägssymptom och därefter meningitsymptom som feber, huvudvärk, nackstyvhet, fotofobi, illamående, kräkningar, hudutslat, genital herpes, andra infektionssymptom.. Cerebral påverkan, klassa som meningoencefalit.

 

Utredning

 

Lab: Hb, V, CRP, Elstat

LP

Virusdiagnostik (PCR, serologi i likvor, blod. Isolering i feaces, nasofarynx).

Ev EEG.

 

Diagnos

 

Serös likvorbild tillsammans med typiska symptom och säsong. (Vita 10-1000, mononukleära). Uteslut bakteriell etiologi med mikroskopi, odling.

Viruspåvisning / PCR i likvor.

 

Behandling

 

Om patienten är allmänpåverkan handläggning som bakteriell meningit.

I övrigt symptomatisk behandling. Patienten behöver lugn och ro. Sjukskrivning etc.

Analgetika, antiemetika vb. Specifik behandling vid herpes simpelx, HIV, varicella zoster.

Koffazon brukar av någon anledning ha bäst effekt.

 

Sjukdomsduration: 7-10 dgr.

Comments are closed.