Nydebuterad diabetes Mellitus

sep 3rd, 2009 | Filed under Diabetes mellitus, Endokrinologi, Medicin

Metabol sjukdom som kännetecknas av kronisk hyperglykemi, orsakad av en absolut (typ 1) eller relativ (typ 2) insulinbrist, ofta tillsammans med insulinresistens. 

Omkring 50 000 personer i Sverige har typ 1 diabetes som oftast uppträder i ungdomsåren och som delvis är ärftlig. Omkring 300 000 personer i Sverige behandlas för typ 2-diabetes. Sjukdomen drabbar oftast personer i vuxen ålder och kan vara ärftlig men kan också bero på vilka levnadsvanor man har. Till exempel kan övervikt, stress och rökning öka risken för att få typ 2-diabetes.

 

Etiologi

 

 1. Typ 1-diabetes. Autoimmun genes.
 2. Typ 2-diabetes. Livsstilsgenes.
 3. Övriga typer
  • MODY (Maturity onset of diabetes of the young). Autoimmun genes vid hög ålder, dominant ärftlig.
  • LADA (Latent autoimmun diabetes in adults).
  • Graviditetsdiabetes.
 4. Sekundär diabetes
  • Kronisk pankreatit. Pankreascancer. Whipple.
  • Cystisk fibros. Hemokromatos. Fibrokalcerös pankreatit.
  • Cushings syndrom. Kortisonbehandling. Conns syndrom.
  • Akromegali. Hypertyreos.
  • Glukagonom (nekrolytiskt migrerande erytem). Somatostatinom.
  • Feokromocytom. Karcinoid.

 

Symptom          

 

Polydipsi, polyuri, polyfagi. Viktnedgång, trötthet, synstörningar (Myopi, linsen svullnar).

Infektionskänslighet: UVI, Candida-vaginit, Hudinfektioner.

Enures, buksmärta, illamående, kräkningar, huvudvärk.

Acetondoft, torr hud, dehydrering, koma.            

 

Utredning

 

Status

Extra viktigt att tänka på: 

 1. Cor. Pulm. Buk. BT.
 2. Neurologi (främst vibration, 2PD, monofilament).
 3. Perifera pulsar.
 4. Vikt. BMI.

 

Kemlab

 1. P-glu. U-sticka. (U-Glukos+, B-glukos över njurtröskeln, U-Keton, typ 1, hotande ketoacidos)
 2. Hb, SR, Elstatus, krea.
 3. Lipidstatus
 4. U-alb/U-krea
 5. Antikroppar: ICA, IA2 (hög specificitet), GAD (lägre specificitet).  
  • Analys av autoantikroppar vid nydebuterad diabetes hos vuxna
   • Vid nydebuterad diabetes, före 65 års ålder, som kliniskt bedömts som typ 2, har analys av GAD65Ak en patientnytta som överstiger olägenheten (prio 8)
   • Vid nydebuterad diabetes, före 65 års ålder, som kliniskt bedömts som typ 2, har analys av C-peptid en patientnytta som överstiger olägenheten (prio 10).
 6. C-peptid (låga, <0,7nmol/l, stimulerade nivåer talar för låg insulinproduktion)
 7. HbA1C (>5% tyder på förhöjt medelblodglukos under de senaste 4-8v)
 8. Blodgas.

 

Konsult

 

Ögonbottenfoto.

  

Diagnos

 

fP-glucos > 7.0 (minst två förhöjda värden tagna vid 2 separata tillfällen)

P-glucos > 11.1 (i kombination med diabetessymptom eller minst 2 förhöjda)

 

Viktigt att skilja typ 1 från typ 2.                                                        

  Typ 1 Typ 2
Klinik < 20 årSnabbt insjuknandePåtagliga diabetessymptomKraftig viktnedgång

Normal vikt / Undervikt

> 50 årSuccessivt insjuknandeRinga symptomÖvervikt

Hypteroni

Blodfettrubbning

Hereditet 20% 80%
Kemlab Ketonuri / AcidosC-peptid lågAutoantikroppar C-peptid normal el. hög

 

Behandling

 

Vårdnivå

Remiss Med akut (annars poliklinisk handläggning i första hand)

 • Typ 1-diabetes
 • Graviditetsdiabetes
 • Ketonuri ≥2+ och P-glu över 20
 • Snabb viktnedgång (dehydrering)
 • Sjukdomskänsla / Allmänpåverkan

 

Om säker diagnos ges information, råd att inte dricka mjölk, juice eller söta drycker. Ev insättes behandling.

Om oklar diagnos ges information och patienten får återkomma för ny provtagning. 

Om insättning av farmaka.

 • Telefonkontakt efter 3-5 dagar
 • P-glu-kontroll efter 7 dagar
 • Återbesök 3-4 v till diabetes-ssk eller läkare.

Vid nydebuterad typ 1 får pat kontakt med diabetessköterska där kontakt tas vid minsta problem. Återbesök till diabetesmottagningen efter c:a 4 v.