Klåda

Lokal klåda torde vara ett symptom som dermatolog handlägger bättre. Den generella klådan, däremot, har inte helt sällan en internmedicinsk eller kirurgisk förklaring.

 

Etiologi

 

Hudsjukdomar

 • Skabb
 • Lichen planus
 • Atopiskt eksem
 • Kolinerg urtikaria.
 • Dermatitis herpetiformis (celiaki)

 

Internmedicin

 • Leversjukdom (framför allt kolestas).
 • Uremi
 • Blodsjukdom (Polycytemi. Leukemi. Lymfom).
 • Tyroideasjukdom
 • Diabetes mellitus?
 • Järnbrist
 • Läkemedel

 

Övrigt

 • Hög ålder
 • Graviditet

 

Utredning

 

Anamnes

När? Var?

Andra symptom.

Tidigare sjukdomar? Lever / Njure.

Gå igenom medicinlistan.

 

Status

Hudstatus

Rutinstatus

 

Kemlab

Hb, V, (SR. Diff?)

Leverstat, Krea

Fe, TSH, HbA1c

 

Behandling

 

Bakomliggande orsak!

Sederande antihistamin (Hydroxizin tn)

Zinkpudervätska / Mjukgörande / UVB.

Comments are closed.