Kalicum och Vitamin D

Kontrollera alltid kalicium inför behandling. Viss försiktighet vid tidigare njursten bör iaktagas.

 

Indikationer

 

  1. Ålder > 80 år (Generellt till kvinnor, övervägas till män).
  2. Peroral kortisonbehandling.
  3. Påvisad osteoporos.
  4. Annan samtidig farmakologisk behandling vid osteoporos.
  5. Påvisad D-vitamin-brist.

 

Dosering

 

Vid frakturprofylax

  1. Kalcium 500-1000 mg
  2. Vitamin D 400 – 800 IE vilket motsvarar 10-20 μg.