Cellulär immundefekt

sep 5th, 2009 | Filed under Immunbrist, Infektionsmedicin, Medicin

Orsak                

 

HIV. Transplantation. Blodmalignitet (lymforetikulär). Systemsjukdomar: Sarkoidos, autoimmuna sjukdomar.

Läkemedel:  TNF-blockare, glukokortikoider (högdos), cyklosporin ,  FK-506, antilymfocytglobulin, antitymocytglobulin.

Hereditära T-cells-defekter: Bristfällig kunskap. Ärftiliga varianter som SCID och Wiskott-Aldrichs sdr. Ofta kombination med brister i det humorala försvaret.

 

Agens                 

 

Legionella, Listeria, Mykobakterier (inkl MAC).

Herpesgruppens virus

Hepatit B och C

Parvovirus B19, RS-virus, Influensa A och B, Adenovirus

Papovavirus: JC-virus, BK.

Kryptokocker, Pneumocystis,

Toxoplasma, Cryptosporidium

 

Klinik                

 

Disseminerade organinfektioner

Kronisk munhåle- och underlivscandidos, nagelmykos.

Utbrett seborrhaiskt eksem.

Virusinfektioner enligt ovan. Mer uttalad sjukdomsbild.

 

Behandling      

 

Enligt specifikt agens.