Invasiv aspergillos

sep 5th, 2009 | Filed under Infektionsmedicin, Medicin, Svampinfektioiner

Definitioner     

 

Akut invasit aspergillos

  • Invasiv pulmonell aspergillos
  • Disseminerad aspergillos
  • Sinuit
  • Trakeobronkit

 

Subakut / kronisk aspergillos

  • Vanligen pulmonell infektion.

 

Klinik                

 

Symptom från lungor, sinus, CNS. Arteriella tromboser.

Antibiotikaresistent feber tillsammans med oklara lunginfiltrat, CNS-spt hos immunsupprimerad.

 

Diagnos             

 

HrCT-thorax (”Halo-tecken” ses tidigt, ”air crescent sign” ses senare).

Rtg pulm ofta negativ i tidigt skede.

Odling från BAL via bronkoskopi.

Antigentest (galactomannan) har ett visst diagnostiskt värde.

 

Behandling      

 

  1. Vorikonazol är idag förstahandsmedel vid invasiv aspergillos. Cave: nedsatt njurfunktion!
  2. Andrahandsmedel är Caspofungin eller Amphotericin B.
  3. Kirurgi kan övervägas vid solitärt aspergillom.
  4. Kirurgisk intervention för sinusaspergillos är vanligen indicerat.

 

Referenser

 

  1. Läkemedelsverket: Behandling och profylax av invasiva svampinfektioner – Behandlingsrekommendation. Information från läkemedelsverket 2005;4-13