Pleurit

sep 22nd, 2009 | Filed under Lungmedicin, Medicin, Övrig lungmedicin

Etiologi             

 

Ganska vanlig manifestation vid olika sjukdomar.

 1. Infektioner (Tuberkulos, empyem, virus)
 2. Tumörsjukdomar i lungsäcken  (Mesoteliom, metastaser).
 3. Pleurautgjutningar vid andra sjukdomar (Kollagenoser, asbestpleurit)
 4. Chylotorax
 5. Trauma (Revbensfraktur ger lokal palpationsömhet. Kontusion utan fraktur kan också ge pleurit).
 6. Pericardit

 

Symptom          

 

Dyspné pga minskad lungvolym (vätska, tumör, fibros)

Smärta p.g.a. retning av parietala pleuran (andningskorrelerad). 

Utredning         

 

Status med särskilt fokus på pulmones (Utgjutning – Dämpning, Nedsatta andningsljud. Ev bronkiella andningsljud och gnidningsljud i övre kanten av utgjutningen. Inflammation – Pleurala gnindningsljud).

Rtg pulm (stående och liggande inkl sidobild).

Pleuratappning (torakocentes)

 1. Vid vätska >5 mm på sidobilder av okänd orsak bör en diagnostisk pleuratappning göras.
 2. Om patienten är andfådd och har stora utgjutningar görs en terapeutisk tappning.

Provtagning vid ”förstagångstappning”

 1. Odlingar (allmän, TB), pH (vanlig blodgasspruta), protein (eller albumin), LD, glukos, cytologi
 2. Protein, LD och glukos skall relateras till serumnivån
 3. Speciella analyser: Amylas, Hyaluronsyra, CEA, Triglycerider, Kolesterol

Det är viktigt att skilja mellan

 1. Transsudat (proteinhalt < 30 g/l) – Hjärtsvikt, levercirrhos, njursvikt mm och
 2. Exsudat (proteinhalt > 30 g/l) – Inflammationer, malignitet etc.

 

Pleurabiopsi

I ungefär hälften av alla maligna exsudat hittar man ej tumörceller i pleuravätskan. Biopsi av pleura krävs då.

Torakoskopi

Indikation: pleuraexsudat utan känd genes.

Helst diagnostisk torakoskopi och pleurodes i samma seans gärna som allra första ingrepp

 

Behandling      

 

Beroende på genes!